Predstavitev podjetja Segrap

Bioterme Mala Nedelja


Naš velik projekt so Bioterme Mala Nedelja, ki zajema izgradnjo bazenskega kompleksa in ureditev termalnega kopališča. Že desetletja priljubljeno majhno termalno kopališče prerašča z našo investicijo pomemben člen termalne ponudbe slovenskega turizma.

Razvoj Bioterm pomeni veliko pridobitev za samo krajevno skupnost in njene krajane, ki se bodo vključevali v dejavnost Bioterm s svojimi produkti in storitvami. Z razvojem bomo posledično pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti v tem delu, kjer je ta kar velika. V prihodnosti je v načrtu izgradnja hotelsko zdraviliškega kompleksa, izgradnja apartmajskega naselja, vodnih ter adrenalinskih atrakcij, kar bo zopet pomenilo dodatno zaposlenost tudi težje zaposljivih oseb.